Stedsutvikling

Galskap satt i system

Trapp

Vettantrappa er en nyvinning i Trøndelag med en tretrapp opp til Vettan en kjent utsiktpost på Bessaker. Bessaker er en liten plass med 170 vinterfora personer. Disse personene har enormt med guts, galskap og vilje. De er kjent for å arrangere en Trøndelag sine største festivaler i over 40 år. Nå har denne bygda bygd en trapp med 951 trinn opp et fjell som er 146 metert høyt med enorm utsikt over leia. Siden åpningen 9. april 2022 har over 6000 personer gått trappa.


Næringsliv

Et variert næringsliv er viktig for for bosetting siden folk trenger jobber og ulike typer arbeid. Ulikt næringsliv skaper et mangfold som igjen skaper utvikling i samfunnet. Aktørene spiller hverandre gode. Åfjord kommune har et tilbud som heter jobb for to, og dette viser at kommunen ser nyttgheten av dette.

Optimisme

Optimise og fremtidstor er utrolig viktig for stedsutvikling. Et godt eksempel på dette finner vi i optimistbygda Bessaker. Her jobber de etter mottoet "VI vil at folk ska kjenn at vi vil ha besøk", noe som gjenspeiles spesielt i Fiskefestivalen som har 6000-8000 besøkende hvert år. 

De fire F'er brukes også mye. De finner på, får med, får til og feirer. På denne måten skapes optimisme og samhold på en unik måte mellom ung og gammel, fastboende og hyttebeboere.

Væringsliv

Væringsliv, er et nytt ord som supplerer næringslivet. Et væringsliv er det som får folk til å bli og ønske å være på stedet utenom arbeidet. Et godt væringsliv kan være idrettslaget, sosiale møteplasser, konserter, ja rett og slett ting som skjer. At det er noe som skaper engasjement, sosiale treff og litt action.